Corona

SCOUTING IN TIJDEN VAN CORONA

UPDATE 4/11
Na de vernieuwde maatregelen (de lockdown in ons land) willen we jullie graag nog even opnieuw informeren over de stand van zaken bij ons op de scouts.

Het was niet eenvoudig om hier een ‘juiste’ beslissing te nemen, maar na overleg met de verschillende leidingsploegen, én met de steun van Scouts&Gidsen Vlaanderen, hebben we besloten om de scoutsactiviteiten voor de jongste takken (kapoenen, kawelpen en jokaz) door te zetten.

We erkennen de nood aan spel en ontmoeting in deze vervelende periode en stellen de mentale gezondheid van onze leden voorop. Uiteraard zijn we hierbij extra waakzaam en nemen we extra voorzorgsmaatregelen om dit alles op een veilige manier te laten verlopen.

De oudere takken (jonggivers en givers) gaan de komende periode verder met online vergaderingen. We hopen ook hier dat jullie talrijk aanwezig zullen zijn om jullie zondag toch op een scouteske manier door te brengen! De details voor het spel en het medium waarop het plaatsvindt, zal steeds op voorhand meegedeeld worden. Deze informatie zal ook steeds ten laatste vrijdag op de site komen.

Zorg voor jezelf, zorg voor elkaar en hopelijk tot heel snel terug op Kokaz.

Stevige linker-elleboog,
Groepsleiding en leiding Scouts Kokaz


UPDATE 27/10
De Vlaamse Regering maakte bekend dat vanaf vrijdag 30 oktober (18 u) geen activiteiten nog toegelaten zijn voor jongeren vanaf 12 jaar. Deze blijven wel mogelijk met kinderen jonger dan 12 jaar binnen de lijnen van code rood. Overnachtingen (en dus kampen in de herfstvakantie) mogen niet meer doorgaan, met geen enkele leeftijdstak.


Voor de kapoenen en kawelpen het volgende :

  • De vergaderingen blijven van 14u-17u en gaan door op Kokaz.
  • Opgelet we spelen enkel nog buiten (ook als het koud is of regent). Kleed je kinderen dus goed op 3u buiten spelen. We mogen met de nieuwe maatregels namelijk niet meer binnen spelen. 
  • Geef je kind een drinkbus mee. Met corona kunnen de kinderen geen bekers delen.
  • Als het weer heel slecht is, zullen we beslissen om de vergadering niet te laten doorgaan. Dit laten we steeds ten laatste zaterdagavond weten per mail. Uitzonderlijk bij heel slecht weer laten we de optie open om op zondag zelf de vergadering af te lassen. Dan zal u telefonisch gecontacteerd worden. Ter vervanging zal de leiding dan een online spel voorzien.

NOG EVEN UW AANDACHT – BELANGRIJK

  • Behoort een lid tot een risicogroep? Dan mag hij/zij, mits toestemming van de ouders, voogd en/of huisarts, deelnemen aan de activiteiten.
  • Was je ziek voor de start (3 dagen symptoomvrij voor hervatten activiteiten) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is : leden, leiding, foeriers, enzovoort.
  • Voor elke vergadering wordt er een aanwezigheidslijst bijgehouden door de leiding.
  • We vragen steeds een mondmasker te dragen bij het afzetten/ophalen van uw kind. Leden van 12+ (en ook alle leiding) dragen gedurende de hele vergadering hun mondmasker.

Bovenstaande informatie kan u ook terugvinden via https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/Corona
Bij vragen of opmerkingen mag u ons steeds contacteren via groepsleiding@scoutskokaz.be

Leave a Comment