Scoutsfunding

Scouts Kokaz is volop in beweging! Naast de wekelijkse activiteiten voor de leden zijn er ook andere zaken die onze aandacht vragen. Onze scoutslokalen onderhouden en verbeteren zijn er daar één van. Als belangrijk onderdeel van ons scoutsgebeuren, bieden ze een veilige en leerzame omgeving voor onze jonge leden om hun vaardigheden te ontwikkelen en hun interesse in de natuur en het buitenleven aan te wakkeren.

Hartelijk dank alvast aan de mensen die ons reeds financieel steunden om de Extreme Makeover van onze scoutslokalen mogelijk te maken !

Tot op heden werd er via ons initiatief Scoutsfunding een bedrag van € 3.115 opgehaald, hetgeen een mooie bijdrage betekent voor onze verbouwingen !

Inmiddels zijn we reeds in 2023 succesvol van start gegaan met 2 van de 4 herstelprojecten :

  • De kapotte beglazing van de nieuwe lokalen werd vervangen door veiligheidsglas. Hierdoor sluiten we in de toekomst elk risico op glasbreuk uit en zo kunnen we sinds februari deze lokalen opnieuw verhuren aan andere groepen.
  • Vanaf de propaantank werd er een nieuwe gasleiding getrokken tot in de oude lokalen. Hierop zijn er nieuwe moderne gasconvectoren aangesloten, alsook de gasvuren in de keuken die tot op heden moesten aangesloten worden op gasbidons.
    Onze grote dank aan alle medewerkers en loodgieter Belerik voor de noeste arbeid !

Scoutsfunding REMINDER GECORRIGEERD 2

Resten ons nog 2 projecten voor dit kalenderjaar :

  • Het vervangen van de garagepoorten
  • Ons hoofdproject, met name het vervangen van het lekkende asbest-dak in het oude lokaal. Dit nieuwe dak kost 2/3 van de ganse investering en is besteld voor november.

Om in bouwtermen te blijven, komen we dus nog eens op dezelfde nagel kloppen :

Bij deze nogmaals een warme oproep om ons financieel te steunen, we zijn in totaal dus nog op zoek naar een bijkomende € 14.000, ter aanvulling van de subsidies die we van de gemeente Kontich krijgen.

Elke gift, groot of klein, is dan ook van harte welkom! Het is zeker nog niet te laat.

U kan overschrijven naar het volgende rekeningnummer :
BE55 4096 5041 4144 – KREDBEBB van Scouts en Gidsen Vlaanderen VZW.
Vergeet zeker volgende vermelding niet toe te voegen zodat we u een fiscaal attest kunnen bezorgen : “GIFT FAG 5-433 – Scoutsfunding Lokaal Kokaz + uw e-mailadres”.
(Een gift vanaf 40,- euro is fiscaal aftrekbaar. Ter illustratie ; een gift van 60 euro kost maar 33 euro) Vermeld ook je Rijksregisternummer !!

Of je mag ook gewoon een storting doen op de rekening van de groepsleiding Scouts Kokaz BE68 7350 4461 4934. (zonder fiscaal attest)
Graag eveneens met vermelding : < Scoutsfunding – Lokaal Kokaz >

Hartelijk dank dat we op jullie kunnen rekenen !

Stevige linker,
De Groepsleiding & VZW Vrienden van de Kokaz.